Międzynarodowy Dzień Opozycji przeciwko GMO

2006-03-24

W wielu krajach Europy, także w Polsce, na początku kwietnia odbędą się manifestacje i happeningi mające zwrócić uwagę społeczeństw na zagrożenia związane z organizmami modyfikowanymi genetycznie.

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) poszukuje osób i organizacji, które chciałyby włączyć się w obchody polskiej edycji Dnia i zorganizować happeningi w swojej miejscowości. Poniżej zamieszczamy poświęcony tej sprawie list od Koalicji - koordynatora wielu akcji edukacyjnych w dziedzinie mądrego, zrównoważonego rolnictwa.

Szanowni Państwo!
Już od półtora roku towarzyszą nam Państwo w kampanii przeciwko GMO. Dziękujemy bardzo za popieranie kampanii Polska Wolna od GMO. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby sukcesu jakim niewątpliwie jest fakt, że wszystkie Sejmiki wyraziły wolę utworzenia stref wolnych od GMO.

Niestety ani Rząd RP ani Unia nie respektują woli lokalnych społeczności wyrażonych przez Sejmiki. Strefy wolne od GMO nie mają oparcia w prawie a Komisja Europejska dopuszcza coraz więcej GMO-sów do spożycia, na paszę i do uprawy.

W związku z tym potrzebujemy Waszej pomocy aby w dalszym ciągu wywierać naciski na decydentów. Tym razem zapraszamy Was do wyrażenia swojego poparcia dla Polski/Europy wolnej od GMO poprzez aktywne uczestnictwo w Międzynarodowym Dniu Opozycji Przeciw GMO.

Ten ważny dzień będzie 8 kwietnia, akcje informujące o zagrożeniach GMO można jednak organizować w ciągu całego tygodnia. ICPPC będzie koordynować na terenie całego kraju dwie symboliczne akcje, które przyciągną (mamy nadzieję!!) uwagę lokalnych mediów. Celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z GMO

AKCJA I

Proponujemy zrobić ją wieczorem 7 kwietnia o godz. 19.00.
Prosimy zorganizować grupę kilku osób, wybrać bezpieczne ale widoczne wzgórze i rozpalić ognisko na jego szczycie. Ogień/Ognisko będzie wyrażało symboliczne ostrzeżenie przed zbliżającym się niebezpieczeństwem! Wcześniej prosimy o poinformowanie o planowanym wydarzeniu lokalnej prasy podając im również dodatkowe informacje na temat zagrożeń GMO (możemy Wam podesłać ulotki -- proszę napisać na jaki adres i ile). Na ognisko należy oczywiście zaprosić lokalnych rolników, konsumentów, przedstawicieli władzy, polityków, nauczycieli, dzieci i młodzież. Podczas palenia ogniska można wygłosić krótki wykład lub przeczytać treść ulotki. Należy również zrobić zdjęcia i jak najszybciej dostarczyć dziennikarzom.

7, 8 i 9 kwietnia w całej Europie zapłoną ogniska jako symboliczne ostrzeżenie przed zbliżającym się niebezpieczeństwem ( w tym wypadku chodzi oczywiście o zagrożenie przez GMO).

AKCJA II

Należy ją zrobić w ciągu dnia i najlepiej na jakimś dużym placu uczęszczanym przez tłumy. Kupujemy np. 50 balonów, dmuchamy i przywiązujemy do nich małe torebki z tradycyjnymi nasionami (na torebkach trzeba napisać co zawierają). Nasiona można dostać u zaufanego eko-rolnika lub kupić w sklepie ekologicznym (w przypadku gdybyście mieli problemy ze zdobyciem tradycyjnych nasion prosimy napisać wtedy prześlemy Wam paczuszkę). Wcześniej prosimy o poinformowanie o planowanym wydarzeniu lokalnej prasy podając im również dodatkowe informacje na temat zagrożeń GMO (możemy Wam podesłać ulotki -- proszę napisać na jaki adres i ile). Balony wypuszczamy (najlepiej w momencie jak pojawią się dziennikarze) a przechodzącym konsumentom rozdajemy ulotki. Można również wygłosić krótki wykład lub przeczytać treść ulotki. Należy również zrobić zdjęcia i jak najszybciej dostarczyć dziennikarzom. Koniecznie należy zaprosić lokalnych rolników, konsumentów, przedstawicieli władzy, polityków, nauczycieli, dzieci i młodzież.

W ramach AKCJI I można również 7 kwietnia zapalić o godzinie 19:00 świeczkę (zamiast ogniska) gasząc równocześnie światło na 5 minut. W tym wypadku należy zachęcić do tego jak największą liczbę ludzi np. cały wieżowiec. Czy ktoś z Was ma pomysł jak nagłośnić tę akcję i jak zachęcić Polaków aby poświęcili te pięć minut tak aby wymiar tej akcji był odczuwalny i aby sygnał do władz był wyraźny? Jak np. przekazać tę informacje do jak największej liczby ludzi? Jak zaangażować np. operatorów komórkowych?

Zaproponowaliśmy Wam tylko bardzo podstawowe działania, które można zrobić w ramach Międzynarodowego Dnia Opozycji Przeciw GMO. Zapraszamy do wykorzystania swojego potencjału i podejmowania jak najbardziej twórczychdziałań w tym dniu i jego otoczeniu. A może ktoś podejmie bieg o Polskę wolną od GMO?

Prosimy o przekazywanie informacji do nas co planujecie zrobić tak, abyśmy mogli to umieścić na stronie i poinformować dziennikarzy.

Prosimy o pomoc, czynny udział w akcjach i nagłośnienie proponowanych akcji.

Z najlepszymi pozdrowieniami
Jadwiga Łopata i Julian Rose

ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland
tel./fax +48 33 8797114
www.gmo.icppc.pl