Program stypendialny "Dyplom z Marzeń"

2006-03-20

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje działające na terenach wiejskich, rady parafialne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i grupy obywateli do włączenia się w program stypendialny "Dyplom z Marzeń".

Pełny opis programu znajduje się na stronie internetowej

Organizacje, które zgłoszą się do programu, dostaną od Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowanie ich wkładu (po 1750 zł) do pełnej kwoty stypendium.

Zasady przyznawania dofinansowania przez Fundację Wspomagania Wsi:

Dofinansowanie Fundacji Wspomagania Wsi może otrzymać organizacja lub grupa nieformalna (obywatelska) wymieniona powyżej, która:

  1. Ma siedzibę na terenie wsi lub miasta liczącego do 20 000 mieszkańców.
  2. Spełnia kryteria programu.
  3. Zgłosi się do programu według zasad podanych przez organizatorów programu "Dyplom z Marzeń" podanych na ww. stronie internetowej.
  4. Nadeśle kopię zgłoszenia do programu do Fundacji Wspomagania Wsi w terminie do 31 marca 2006 roku (czyli w terminie zgodnym z zasadami konkursu).
  5. Zostanie przyjęta do programu.
Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na adres pszczepanski@fww.org.pl lub telefonicznie tel. 022 636 2571 - 75 w. 39.