Masowe zanieczyszczenie genetyczne w Hiszpanii

2006-04-04

Nowy raport Greenpeace "Niemożliwa Koegzystencja" pokazuje jak genetycznie modyfikowane uprawy w Hiszpanii - jedynym kraju UE, który zezwala na ich uprawę na dużą skalę, mają niekorzystny wpływ na rolniczą bioróżnorodność oraz możliwość wyboru konsumentów. Raport oparty jest na dogłębnych badaniach, w tym testach laboratoryjnych próbek zebranych na polach kukurydzy 40 hiszpańskich rolników, ekologicznych oraz tradycyjnych. Greenpeace wzywa hiszpańskie władze do bezzwłocznego wstrzymania upraw GMO w tym kraju.

W Polsce poprzedni rząd przygotowywał ustawę o koegzystencji, która, jeśli zostałaby przyjęta, doprowadziłaby do dużo większych problemów niż w Hiszpanii, ze względu na niewielkie obszary gospodarstw rolniczych. "Za niedawnymi deklaracjami nowego rządu odnośnie uczynienia Polski krajem wolnym od upraw GMO powinny iść czyny. W świetle faktów rząd powinien uznać, że koegzystencja nie jest w Polsce możliwa" twierdzi Maciej Muskat, koordynator kampanii Greenpeace w Polsce.