"The Meatrix II: Revolta"

2006-04-10

Twórcy filmu "The Meatrix" powracają z drugą częścią cyklu, która obnaża prawdę o zindustrializowanej produkcji nabiału. "The Meatrix II: Revolta" miał w USA premierę 30 marca 2006. Oprócz walorów artystycznych film spełnia zadania edukacyjne: ma pouczyć widzów o tym jak ważne jest wsparcie dla lokalnych farm, oraz zrównoważonych praktyk w produkcji mleka i jego przetworów.

W drugiej części cyklu Meatrix (www.themeatrix2.com) prosiak Leo trafia na przemysłową farmę mleczną, gdzie z pierwszej ręki poznaje ohydną prawdę o hodowli zwierząt, o tym co jedzą, jakie hormony i antybiotyki są im wstrzykiwane, oraz w jakich niehigienicznych warunkach żyją. Leo dowiaduje się, że przemysłowe farmy mleczne wytwarzają ogromne ilości odpadów, zatruwając okoliczne ziemie, wodę i powietrze.

Problem zindustrializowanej produkcji żywności dotyczy ludzi na całym świecie, w tym Europejczyków. Co prawda, filmy cyklu Meatrix prezentują obraz przemysłowej produkcji mięsa i mleka, odnoszący się przede wszystkim do Ameryki Północnej, to jednak ten model produkcji żywności jest agresywnie promowany przez ponadnarodowe korporacje rolno - spożywcze. Jest on także siłą narzucony na arenie światowej przez umacnianie reguł międzynarodowego handlu - w ten sposób niszczone jest zrównoważone rolnictwo i niewielkie farmy rodzinne.

Oba filmy wyprodukowane zostały przez organizację Sustainable Table (www.sustainabletable.org) i Free Range Graphics.
Światowa kampania edukacyjna "The Meatrix" jest prowadzona we współpracy z organizacją konsumencką Food & Water Watch (www.foodandwaterwatch.org), która stawia sobie za cel ochronę podstawowych zasobów środowiska.