Polska wolna od GMO

2006-04-22

Posłowie do Parlamentu Europejskiego - Janusz Wojciechowski (Polska - główny inicjator akcji), Caroline Lucas (Wielka Brytania), Ioannis Gklavakis (Grecja), Thijs Berman (Holandia) wnieśli 13 marca 2006 projekt oświadczenia dotyczącego GMO.
W oświadczeniu tym domagają się takich zmian w prawie europejskim, aby każdy kraj członkowski oraz każdy region mógł skutecznie zabronić na swoim terenie upraw GMO.

Jeśli zostanie zebrane co najmniej 367 podpisów posłów do parlamentu europejskiego, deklaracja stanie się oficjalnym dokumentem parlamentu europejskiego. Byłby to bardzo ważny akt polityczny i prawny zmierzający do uwzględnienia woli zdecydowanej większości Polaków i innych mieszkańców Unii Europejskiej. Akcja zbierania podpisów trwa do 13 czerwca. Bardzo prosimy, abyście Państwo zwrócili się do posłów do parlamentu europejskiego z waszego regionu z apelem o podpisanie powyższego oświadczenia w sprawie modyfikowanej genetycznie żywności, nasion i paszy.

Na dzień dzisiejszy oświadczenie podpisało 80 Posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym tylko 22 polskich. Poniżej podajemy linki do:

listy Posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy już podpisali oświadczenie listy adresowej polskich Euro-posłów, którzy nie podpisali oświadczenia przykładowego listu do Euro-Posła