Ustawa podpisana

2006-05-19

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin - podpisana 17 maja 2006 r. To bardzo dobry krok w kierunku tworzenia z Polski kraju wolnego od GMO.

Stanowcza pozycja Polski przeciw GMO wzmocni wysiłki innych krajów członkowskich jak Austria, Grecja czy Włochy w zmaganiach z Komisją Europejską, aby zmienić prawo europejskie tak, by każdy kraj i region mógł sam decydować w sprawach tak ważnych jak GMO.

Pozostało jednak jeszcze dużo do zrobienia, aby Polska była krajem wolnym od GMO. Na rok 2006 są zaplanowane w różnych częściach naszego kraju uprawy doświadczalne genetycznie zmodyfikowanych roślin, w sklepach jest żywność z GMO, jest dużo paszy z dodatkami z GMO, poza tym oczywiście będziemy musieli walczyć z Unią, aby respektowała życzenie Polaków i innych społeczności, które chcą być wolne od GMO.

Ponad 170 regionów wielkości naszych województw i 4500 mniejszych ogłosiło się strefami wolnymi od GMO, 70-80% konsumentów nie chce GMO, a mimo to Unia usiłuje wprowadzić genetycznie zmodyfikowane rośliny na europejskie pola. Najwyższy czas zmienić dyrektywy unijne!

Więcej informacji:
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
www.gmo.icppc.pl