Szansa dla rolników i przyrody

2006-07-16

Federacja Zielonych Gaja w ramach projektu "Rewitalizacja łąk i pastwisk Międzyodrza oraz użytku ekologicznego Rozlewiska Kostrzyneckie", bezpłatnie wykona dla 7 rolników z gmin: Widuchowa, Chojna i Boleszkowice plan rolnośrodowiskowy, niezbędny do ubiegania się o płatności.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja łąk i pastwisk oraz nieużytków z obszaru Międzyodrza i użytku ekologicznego "Kostrzyneckie Rozlewisko". Miejsca te, podobnie jak cała Dolina Dolnej Odry, są wyjątkowe pod względem przyrodniczym. Stanowią jedną z najważniejszych ostoi ptaków o randze europejskiej.

Dla zachowania tak ogromnego poziomu bioróżnorodności niezbędne jest jednak prowadzenie odpowiedniej gospodarki rolnej. Zaniechanie użytkowania trwałych użytków zielonych powoduje, iż w dość szybkim czasie wiele cennych siedlisk ulega degradacji - stopniowo zaczynają zarastać krzewami i drzewami. Stąd tak istotne jest przywrócenie ekstensywnej gospodarki łąkarskiej.

Jednym ze sposobów, pozwalających na ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, przynoszącym wymierne korzyści tak dla rolników, jak i dla przyrody jest realizacja programu rolnośrodowiskowego. Rolnik, który zdecyduje się na 5 - letnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, w zamian za przestrzeganie odpowiednich wymogów, otrzymuje płatności rolnośrodowiskowe, które stanowią rekompensatę za utracony dochód z tytułu ekstensyfikacji, bądź zaniechania intensyfikacji produkcji rolnej.

Federacja Zielonych Gaja pragnie zachęcić rolników, posiadających gospodarstwa rolne na obszarze Doliny Dolnej Odry, do realizacji Programu Rolnośrodowiskowego.

Zainteresowanych planem rolnośrodowiskowym prosimy o kontakt:

Federacja Zielonych Gaja, ul. 5. Lipca 45, 70-374 Szczecin
Tel. 091 489 42 32
Email: anetak@gajanet.pl