Uniwersytet w Teremiskach

2006-07-19

Na Uniwersytecie Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach realizowany jest Program Edukacyjny dla młodych ludzi ze wsi i z małych miasteczek, którzy chcą się uczyć, ale trudna sytuacja finansowa uniemożliwia im realizację tego celu.

Jest to propozycja dla młodzieży w wieku 19 - 22 lata bez względu na rodzaj ukończonej szkoły (nie jest wymagane posiadanie matury). Program jest projektem Fundacji "Pomoc Społeczna SOS" i Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia.

Pierwszy rok nauki odbywa się w wyremontowanej i dobrze wyposażonej szkole we wsi Teremiski, położonej w Puszczy Białowieskiej. Jest to czas poświęcony na:

  • Rozwój osobisty: zbudowanie postawy otwartej, twórczej i odpowiedzialnej, umiejętność współdziałania i rozwiązywania problemów, rozbudzenie ciekawości intelektualnej, chęci samorozwoju i kształcenia się, wiary we własne możliwości.
  • Uzupełnienie kompetencji szkolnych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z tekstem, pracy narzędziami informatycznymi oraz intensywną nauką języka angielskiego.
  • Uczestnictwo w kulturze: program edukacji wielokulturowej, wycieczki etnograficzne, wyjazdy do teatru, filharmonii, warsztaty teatralne, śpiewanie w zespole.
  • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy: kurs przedsiębiorczości praktycznej, animacja działań lokalnych, pisanie i realizacja projektów, nawyk codziennej, systematycznej i solidnej pracy, planowanie działań, samoocena, znajomość współczesnego rynku pracy.

Od października do czerwca uczestnicy projektu wraz z wychowawcami i dojeżdżającymi z Warszawy wykładowcami mieszkają w Teremiskach. Wszystkie koszty, zarówno pobytu w Teremiskach, jak i edukacji, pokrywa Fundacja ze zgromadzonych przez siebie środków, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osobom, które ukończyły pomyślnie pierwszy rok nauki, proponujemy pomoc we włączeniu się w system edukacji formalnej. Prowadzimy Dom Studenta w Warszawie, w którym mieszkają ci, którzy dostali się na studia, bądź przygotowują się do egzaminu maturalnego czy egzaminów wstępnych do wybranych przez siebie szkół.

Przez pierwszy rok pobytu w Warszawie Fundacja pokrywa koszty mieszkania i pomaga w znalezieniu pracy. W kolejnym roku nauki młodzież jest już samodzielna, materialnie pomagamy tylko tym, którzy mają kłopoty. Młodzież, która wykazuje zainteresowanie problematyką społeczną, może zdobywać wykształcenie z myślą o powrocie do swoich wiosek i miasteczek.

Więcej informacji można uzyskać pisząc list na adres fundacji:
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia, 01-562 Warszawa,
ul. Mickiewicza 27/64,
tel. (022) 839 52 12
e-mail: danuta.kuron@teremiski.edu.pl