Parki i ogrody

2006-08-10

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" zaprasza szkoły do udziału w projekcie "Parki i ogrody oczami młodzieży", którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego. Zgłoszenia szkół przyjmowane są cały czas!

Projekt zakłada opracowanie przez grupy uczniowskie (klasy, koła ekologiczne) przewodnika po parku we własnej miejscowości obejmującego: historię parku, charakterystykę przyrodniczą, dokumentację ikonograficzną (mapy, szkice, zdjęcia). W tym celu dla szkół opracowane zostały materiały: wytyczne do opisu parku, scenariusze zajęć (ułatwiające zainicjowanie projektu, zmotywowanie uczniów do podjęcia działań oraz przekazanie podstawowej wiedzy koniecznej do realizacji projektu), ponadto zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: www.parki.org