Ustawa o biopaliwach

2006-08-28

Prosimy o pomoc i wysłanie listu do Prezydenta z prośbą o zawetowanie ustawy o biopaliwach. W ustawie brakuje bardzo ważnego zapisu, że "niedopuszczalny jest wwóz do Polski genetycznie zmodyfikowanych nasion i roślin w celu przetwarzania na biopaliwa".

W związku z tym istnieje poważne niebezpieczeństwo, że przyjęcie tej ustawy spowoduje masowy wwóz do Polski nasion genetycznie zmodyfikowanego rzepaku GT73 z przeznaczeniem do przetworzenia na biopaliwa. Nie ma możliwości utrzymania efektywnego rozdziału między genetycznie modyfikowanymi i nie-modyfikowanymi nasionami. Skażenie genetyczne jest nieuniknione i nieodwracalne!

W ten sposób cała pozytywna praca włożona w utworzenie z Polski strefy wolnej od GMO której efektem są mi. ustawy o nasiennictwie i paszach zakazujące stosowania GMO, zostanie zniszczona! Nie możemy pozwolić na wwóz do kraju nasion genetycznie zmodyfikowanego rzepaku, czy też, w przyszłości, innych nasion i roślin GM nawet do celów przemysłowych. Ryzyko jest zbyt duże! (Uwaga! Ustawa o nasiennictwie dotyczy tylko nasion GM importowanych w celu wysiewania/uprawiania.)

Gotowy list należy wysyłać na adres:

Lech Kaczyński
Kancelaria Prezydenta RP
ul.Wiejska 10
00-902 Warszawa
Fax. 022 695-22-38
e-mail: listy@prezydent.pl

Prosimy o przesłanie również kopii listu do biura ICPPC:
biuro@icppc.pl
tel./fax +48 33 8797114
34-146 Stryszów 156