Nielegalny ryż

2006-09-05

Po raz drugi w ciągu ostatnich tygodni Europa przeżywa kryzys z powodu genetycznie zmodyfikowanego ryżu. Dwa tygodnie temu Europejska Komisja wprowadziła zakaz importu ryżu z USA z powodu zanieczyszczenia przez GMO.

Teraz odkryto, że nielegalny ryż genetycznie modyfikowany z Chin można znaleźć w wielu sklepach w krajach UE. Ostatnie wypadki zanieczyszczenia tradycyjnego ryżu transgenicznym ryżem z upraw doświadczalnych są dowodem, że nie ma możliwości współistnienia upraw GMO z nie-GMO.

Źródło: ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside