"Nasza wieś, nasza wspólnota, nasza świetlica"

2006-03-20

W dniach 11-13 maja 2006 w Marózie już po raz piąty odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich. Tym razem głównym tematem spotkania będą świetlice wiejskie.

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się gdzie i jak szukać wsparcia w organizowaniu świetlicy, jak wykorzystać doświadczenia funkcjonujących świetlic, jakie mają pomysły organizacje na prowadzenie swietlicy.

Program spotkania przewiduje warsztaty nt. pisania projektów, aktywizowania mieszkanców wsi, pozyskiwania środków na działalność. Odbędą się wykłady i dyskusje. Zaprezentujemy programy, w których mogą uczestniczyć organizacje wiejskie i korzystać z dotacji na realizację projektów (m.in. programy Fundacji Wspomagania Wsi, programy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, programy Fundacji im. S.Batorego).

Jak zwykle zaprosimy uczestników spotkania na jarmark przedsiębiorczości, podczas którego zaprezentowane będą ciekawe projekty w formie stoisk wystawienniczych. Przedstawimy ciekawe przykłady funkcjonującytch świetlic. Jeden dzień poświęcony będzie przgotowaniu organizacji do korzystania z funduszy unijnych, głównie z działań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Doświadczeni trenerzy poprowadzą warsztaty, a doradcy będą udzielali indywidualnych konsultacji nt. jak napisać dobrze dobry projekt.

Spotkanie jest inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi, która jest także głównym sponsorem tego wydarzenia. Do udziału w spotkaniu zaprosimy osoby prowadzące i zamierzające uruchomić i prowadzić świetlice, biblioteki i kluby wiejskie.

Więcej informacji na stronie www.nida.pl

Zapytania w sprawie spotkania prosimy kierować na adres: maroz@nida.pl