V Forum Edukacji Ekologicznej

2006-03-30

26-27 maja 2006 zapraszamy do Ełku na Międzynarodowe Forum Edukacji Ekologicznej "Edukacja ekologiczna w zjednoczonej Europie".
Forum odbywa się od 1998 roku i adresowane jest do nauczycieli i animatorów edukacji ekologicznej z Polski i z zagranicy.
Zadaniem Forum będzie prezentacja najciekawszych programów i projektów z zakresu edukacji ekologicznej oraz centrów edukacji ekologicznej z Polski i z zagranicy. Forum będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń jak również do nawiązania współpracy oraz znalezienia partnerów do realizowanych projektów.

Instytucje i organizacje zainteresowane udziałem w Forum proszone są o kontakt z Romanem Paczkowskim
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
ul. Parkowa 12
19-300 Ełk
tel/fax. 0-87 6101624
e-mail: ceelk@wp.pl