V Tabor Domu Tańca

2006-04-25

Zapraszamy serdecznie na V Tabor, który odbędzie się od 26 czerwca do 2 lipca we wsi Kocudza w regionie biłgorajsko-janowskim na Lubelszczyźnie.

Do udziału w Taborze zachęcamy szczególnie tych, którym jest bliska kultura etnomuzyczna tych stron. Kocudza leży na historycznym pograniczu polsko-ruskim i jak to często na pograniczach bywa szczególnej wyrazistości nabierają tam cechy polskie miejscowej kultury, jednocześnie wzbogacają ją cechy kultur innych: ruskiej, żydowskiej, wołoskiej i tatarskiej.

Oto formy i tematy zajęć:
WARSZTATY
- śpiew kobiecy
a/ praca z głosem w dwóch grupach do 15 osób każda (Agata Harz, Beata Oleszek)
b/ praca z repertuarem i stylem miejscowym (śpiewaczki z Kocudzy, Zdzisławic i Władysławowa)
- śpiew męski - praca z repertuarem i stylem miejscowym (śpiewacy z Kocudzy, Branwi, Chrzanowa i Godziszowa)
- muzyka instrumentalna:

 • suka biłgorajska (Zbigniew Butryn, Maria Pomianowska)
 • skrzypce - prym i wtór, bębenek "sitko" (Stanisław Głaz, Mateusz Cieliszak, Bronisław Rawski)
 • lira korbowa (Jacek Hałas)

- taniec
a/ podstawy tańców dwu- i trzymiarowych w dwóch grupach do 20 osób każda (Grzegorz Ajdacki, Emilia Okołotowicz)
b/ praca z tańcami miejscowymi (tancerze miejscowi)

- prace ręczne

 • przędzenie lnu, tkactwo na krosnach (grupa stała do 8 osób)
 • rymarstwo - męski pas skórzany (grupa stała do 5 osób)

Wykłady

 1. prof. Piotr Dahlig (Instytut Muzykologii UW, Instytut Sztuki PAN) "Muzyka Kocudzy i okolic w zbiorach Archiwum Fonograficznego PAN im. M. i J. Sobieskich";
 2. dr Zbigniew Przerembski (Instytut Sztuki PAN) "Lira korbowa w dawnej Polsce i Europie";
 3. dr hab. Jan Adamowski (Instytut Kulturoznawstawa UMCS) "Rok obrzędowy wsi pogranicza janowsko-biłgorajskiego" ;
 4. dr hab. Antoni Zoła (Instytut Muzykologii KUL) "Ludowe śpiewy religijne pogranicza janowsko-biłgorajskiego";
 5. dr Ewa Dahlig-Turek (Instytut Sztuki PAN) "Suka biłgorajska"

Mały Tabor dla dzieci
praca nad przedstawieniem teatralnym opartym na miejscowej legendzie (praca z tekstem, scenografia, śpiew, zabawy i tańce) - prowadzenie Agata Krawczyk, Katarzyna Szurman, Katarzyna Żytomirska

KONCERTY
zespół śpiewaczy projektu "Muzyka jednej wsi - Łukowa" śpiewaczki z Łukowej, Warszawy, Lublina i Gdyni, zespół muzyki dawnej Joculatores Dei, Maria Pomianowska (recital na suce biłgorajskiej), Jarosław Adamów ZABAWY TANECZNE Kapela Głaza z Dzwoli, Kapela Krzosa ze Zdziłowic, Kapela Mateusza z Kocudzy, Kapela Bidy z Gródek, Kapela Domu Tańca, Kapela Hałasów

WIECZORY OPOWIEŚCI
mieszkańcy wsi i przybysze

WYSTAWY
wystawa starych fotografii z Kocudzy - wystawa fotografii "Muzykanci ze wsi niebo" ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN - wystawa starych zabawek ze zbiorów Katarzyny Szurman

Zgłoszenia: tel. 022 755 82 53, 0608 805 051, incrudo@vp.pl

Noclegi: pole namiotowe (5 zł), chałupy kocudzkie (8 zl, prąd, woda)
Koszt wyżywienia - 25 zł dziennie (150 zł za tydzień Taboru przy wpłacie z góry na konto), możliwe posiłki wegetariańskie i połówki porcji dla dzieci.

Koszt karnetu na wszystkie zajęcia

 • do 15 maja - 270 zł (całość lub 50% zaliczki)
 • od 15 maja - 300 zł (całość)
 • dzieci do 12 lat gratis, młodzież od 12 do 18 lat zniżka 50% Niepełnoletni tylko pod opieką dorosłych!

Wpłaty na konto: Stowarzyszenie "Dom tańca", ul. Białobrzeska 62/64/4, 02-325 Warszawa, z dopiskiem "Tabor Lubelski" 04 1140 1977 0000 5851 3300 1003

Organizatorzy i współpracownicy: Stowarzyszenie "Dom tańca" w Warszawie, In crudo, Gminny Ośrodek Kultury w Kocudzy, Gmina Dzwola, Ochotnicza Straż Pożarna w Kocudzy, Dom Tańca Poznań, Schola Teatru Wiejskiego Węgajty.