„Konsumpcjonizm a Twórcze Życie"

2006-05-08

Fundacja na rzecz Kultury Żywej Białe Gawrony zaprasza do uczestnictwa w festiwalu:

FORUM POSZUKUJĄCYCH "Konsumpcjonizm a Twórcze Życie"
pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego
Łódź, 19 Maja - 18 Czerwca 2006

Festiwal ma być otwartym forum wymiany poglądów i propozycji dotyczących rozwiązywania problemów związanych z nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcją, takich jak ekologiczne konsekwencje niezrównoważonego trybu życia, kultura pośpiechu, kolonizacja przestrzeni fizycznej i umysłowej przez przekazy reklamowe, depresje i nowe techno-uzależnienia.
Krytyka jest jedynie pierwszym krokiem do formułowania pozytywnych wizji i postulatów, forum to przede wszystkim święto wspólnego poszukiwania twórczego, radosnego i przyjaznego dla innych ludzi i środowiska stylu życia.

 • "Czym jest konsumpcjonizm?"
  19. 05 piątek, Łódzki Dom Kultury (ŁDK)
  pokaz filmu - g. 16 "Nadprodukcja. Terror konsumpcji" (reż. Erik Gandini i Johan Sóderberg), Kino Kameralne ŁDK
  Panel Dyskusyjny - g. 17.00, sala 304 - Goście: prof. Wojciech Burszta (antropolog kultury, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Joanna Łagoda (U.A.M.).

Postaramy wspólnie zastanowić się czym jest konsumpcja i nadkonsumpcja, rozważyć pokrótce jej etyczne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty.

 • "Statek kosmiczny Ziemia w zagrożeniu"
  20. 06 sobota , Łódzki Dom Kultury (ŁDK)
  pokaz filmu - g. 15.30 "Koyaanisqatsi" (reż. Goldfrey Reggio), Kino Kameralne ŁDK
  Panel Dyskusyjny - g. 17, sala 313 - Goście: dr Mariusz Glubowski (Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Roznorodnosci Biologicznej UŁ) i Michał Sobczyk (specjalista Instytutu Spraw Obywatelskich w dziedzinie ochrony środowiska, redaktor naczelny Koniczynka.org).

Dyskusja o zagrożeniach dla środowiska, związanych z ekspansywną konsumpcją, wspólne zastanowienie się nad alternatywami wobec tego zjawiska, praktycznymi sposobami zmniejszania szkodliwego wpływu konsumpcji na przyrodę, podstawy zrównoważonego rozwoju.

 • "Ekonomia ekologiczna - w kierunku gospodarki przyjaznej człowiekowi i Ziemi"
  21.05 niedziela, ŁDK warsztaty o bankach czasu (system gospodarki lokalnej, w której waluta zastąpiona jest jednostką czasu) g. 11.00, sala 313 - Tadeusz Rachowski (Pedagog, Warszawski Bank Czasu)
  okaz filmu - g. 15.00, "Rurociąg w sąsiedztwie" (reż.: Nino Kirtadze) Kino Kameralne ŁDK
  Panel dyskusyjny - g. 16.30, sala 313 - Goście: dr Jakub Kronenberg (ekonomista ekologiczny, UŁ), Joanna Mieszkowicz (Fundacja Aeris Futuro), Tadeusz Rachowski.

W ramach panelu omawiać będziemy związki gospodarki i środowiska. Na tej podstawie zwrócimy uwagę na ekonomiczne mechanizmy wspierania przyjaznej dla środowiska produkcji i postaw odpowiedzialnej konsumpcji. Wspomnimy m.in. o narzędziach takich jak ekologiczna reforma podatkowa, ocena cyklu życia produktu oraz metody neutralizacji powodowanych przez siebie emisji zanieczyszczeń. Nawiążemy również do społecznych aspektów gospodarki mówiąc o tzw. bankach czasu, a także lokalnych systemach wymiany dóbr i usług.

 • "Zdrowie w dobie konsumpcjonizmu"
  26.05 piątek, ŁDK
  pokaz filmu- g. 15.15. "My karmimy świat" (reż. Erwin Wagenhofer), Kino Kameralne ŁDK
  Panel Dyskusyjny - g. 17.00 sala 304 - Goście: Bożena Żak-Cyran (dietetyczna, dietoterapeutka), Justyna Fokczyńska (fizjoterapeutka, arteterapeutka, masażystka).

Rozważania i debata wokół wpływu powszechnie promowanego konsumpcyjnego stylu życia na zdrowie fizyczne, ale i duchowe, współczesnego człowieka. Propozycje alternatyw i dyskusja wokół pozytywnego wpływu mądrej diety i aktywnego życia na samopoczucie człowieka.

 • "Informacja czy Manipulacja?"
  27.05 sobota, ŁDK
  pokaz filmów - g. 15.00, "Brand New World" (reż.: Andrzej Wójcik, Ewan Jones Morris), "Paradajz" (reż. Krzysztof Lang), Kino Kameralne ŁDK
  Panel Dyskusyjny - godz. 17, sala 313 - Goście: dr Andrzej W. Rostocki (socjolog, psycholog społeczny, specjalista PR, UŁ), Joanna Bielecka-Prus (socjolożka i pedagożka), Dariusz Gryza (Empatia).

Dyskusja o negatywnej roli socjalizacyjnej reklam i promowania konsumpcyjnego stylu życia w mediach. Na podstawie przykładów znanych ze środków masowego przekazu będziemy dyskutować z uczestnikami o technikach manipulacji poprzez reklamę. Chcemy wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie "kiedy kończy się informacja, a zaczyna manipulacja?"

 • "Czy jest możliwa świadoma konsumpcja?"
  28.05 niedziela, ŁDK
  pokaz filmu - g. 15.00 "Czeski Sen" (reż.: Vit Klusak, Filip Remunda)
  Panel Dyskusyjny - g. 16.30, sala 313 -Goście: dr Jakub Kronenberg, rolnicy ekologiczni.

Nakreślenie ogólnych zasad świadomej, etycznej i pobudzającej ekorozwój konsumpcji i dyskusja wokół problemu. Zachęcanie do przykładania większej wagi do dokonywanych wyborów konsumenckich, wskazywanie, iż zrównoważona konsumpcja może być zjawiskiem pozytywnym - motorem rozwoju rolnictwa ekologicznego, rzemiosła i sprawiedliwego handlu.

 • "Czas na Utopię! Laboratorium pozytywnych stylów życia."
  3.06 sobota, Łódź Art Center, ul.Tymienieckiego 3
  Panel Dyskusyjny - g. 15.00, Goście: dr Justyna Otwinowska (etnolog, antropolog kultury UW), Nicole Słonimska (Sieć Wiejskich Alternatywnych Społeczności, Global Ecovillage Network), Marek Przepiórka (wspólnoty Koraba według idei Lanzy del Vasto), Darek Zając (homoeopata), Marek Piekarski (Kolektyw Rozbrat - Poznań).

Ufamy, że alternatywą dla proponowanej przez konsumpcjonizm identyczności jest prawdziwa różnorodność stylów życia, z jednym warunkiem - style te muszą wyrażać afirmacyjny stosunek wobec świata i innych ludzi, zwłaszcza odmiennych. Spotkanie z ludźmi, którzy swoją postawą, zainteresowaniami i działaniami dają żywy dowód pełnego i twórczego życia. Nasi goście opowiedzą o swoim życiu, miejscu w społeczeństwie, źródłach utrzymania.

 • "Filozofia w poszukiwaniu twórczych szlaków"
  4.06 niedziela, Łódź Art Center, ul.Tymienieckiego 3
  Panel dyskusyjny - g. 15.00 - Goście: prof. Henryk Skolimowski, prof. Konrad Waloszczyk

Czy filozofia ma nam do zaproponowania dającą nadzieję i wiarę w przyszłość wizję? Czy filozofia może wpłynąć na przemianę świata? Czym jest duchowa postawa i "etyka aspiracji"?

Ponadto w programie przewidziane są następujące warsztaty:

 • Joga, Tai Chi Chuan, masaż Shiatsu, tańce celtyckie, Tańce Izrealskie
 • Gotowanie wegetariańskie wg Makrobiotyki
 • Porozumienie bez przemocy metodą Rosenberga
 • Tworzenie banków czasu
 • Warsztaty ekologiczne w lesie
 • Poetyckie, Teatralne
 • Koncert na garnki i patelnie...
 • Obrony przed manipulacjami reklamowymi
 • Warsztaty dla dzieci ze świetlic środowiskowych

Terminy i inne szczegóły dotyczące warsztatów dostępne na stronie www.bialegawrony.org i pod numerem tel. 605059339

Wstęp Wolny!