"Renaturalizacja obszarów podmokłych"

2006-05-18

W dniach 15 - 16 czerwca 2006 w Akademii Brandenburskiej "Schloss Criewen" odbędzie się konferencja "Renaturalizacja obszarów podmokłych".

Program konferencji

Aby zgłosić uczestnictwo należy wypełnić załączony formularz
i wysłać go do dn. 07.06.2006 na adres:
info@brandenburgische-akademie.de
staryzagon@op.pl
lub fax 0049/ 33 32/ 83 88 48

Opłata za uczestnictwo:
90,00 euro; osoby prywatne i pracownicy ośrodków naukowych
60,00 euro; przedstawiciele organizacji pozarządowych
15,00 euro; uczestnicy z Polski

Prosimy o uiszczenie opłaty za uczestnictwo na konto banku Stadtsparkasse Schwedt numer banku (BIC) WELADED1UMX
numer konta (IBAN) DE52 1705 2302 0030002446 lub gotówką w biurze Akademii w pierwszym dniu konferencji.
W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału prosimy o pisemne powiadomienie.