Edukacja ekologiczna

2006-07-16

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zaprasza do udziału w międzynarodowej wymianie doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju lokalnego. W ramach realizowanego przez stowarzyszenie projektu "Ecoclubes - wymiana doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju lokalnego" finansowanego z Programu Leonardo da Vinci 10 osób z Polski zapozna się z portugalskimi doświadczeniami pracy z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie ekologii.

Do udziału w wymianie zachęcamy:

 • trenerów i edukatorów młodzieżowych
 • pracowników organizacji młodzieżowych i ekologicznych
 • liderów lokalnych działających w obszarze rozwoju lokalnego
 • nauczycieli
 • pracowników instytucji lokalnych (Domy Kultury, Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Centra Informacji itp.)

Celem wymiany jest zwiększenie wiedzy i kompetencji trenerów i liderów młodzieżowych z zakresu edukacji ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju. Po realizacji wymiany organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą wdrażać zdobytą wiedzę w praktyce, zakładając w Polsce Ecocluby oraz promując międzynarodową sieć w swoim regionie.

Sieć Ecoclubes tworzą młodzi wolontariusze, którzy wierzą, że każdy człowiek zdolny jest do zmiany rzeczywistości, zaczynając od swojego własnego otoczenia. Pierwszy Ecoclub powstał w 1992 roku w Argentynie. Obecnie w ramach sieci działa prawie 15000 wolontariuszy z 28 krajów obu Ameryk, Europy oraz Afryki.
Więcej informacji na stronie www.ecoclubes.org

Wymiana odbędzie się pomiędzy 14 sierpnia 2006 - 4 września 2006, w Portugalii. Koszty związane z przejazdem oraz pobytem pokrywane są w ramach indywidualnych grantów, które otrzymuje każdy uczestnik.

Wymiana składa się z czterech części:

 1. przygotowanie - odbywa się przed wyjazdem na wymianę i obejmuje przygotowanie kulturowe oraz organizacyjne
 2. szkolenie - odbywa się już w Portugalii, a jego celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy, czym są Ecocluby oraz wiedzy z zakresu pracy z grupą, pozyskiwania funduszy na działania, planowania
 3. wizyty studyjne - wizyty w konkretnych instytucjach i organizacjach w Portugalii, które pracują w Sieci Ecoclubes
 4. opracowanie materiałów - wypracowanie materiałów dydaktycznych dla polskich trenerów oraz ewaluacja wymiany

Zgłoszenia do projektu należy przesyłać do 20 lipca 2006 do koordynatorki projektu:
Agnieszka Orzechowska - aorzechowska@opus.org.pl

W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:

 1. imię nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon)
 2. zatrudnienie - miejsce, adres, stanowisko oraz zakres obowiązków
 3. znajomość języków obcych
 4. opis swojej motywacji do udziały w wymianie
 5. wstępny plan wykorzystania zdobytej wiedzy: wdrażania idei Ecoclubów w Polsce, promocji Sieci, zakładania Ecoclubów