Projekt polsko-niemiecki

2006-06-06

Stowarzyszenie "Jeden Świat" zaprasza do uczestnictwa w polsko-niemieckich studyjnych projektach wolontariackich (workcampach) w Miejscach Pamięci Żabikowo oraz Majdanek.

Uczestnicy projektów będą przez dwa tygodnie wspólnie pracować na terenach byłych obozów pracy / zagłady - wykonywać drobne prace restauracyjne, archeologiczne oraz archiwalne. Ponadto przygotowane będą warsztaty tematyczne (zagłada, historia danych obozów, pamięć zbiorowa, stosunki polsko-niemieckie po drugiej wojnie światowej, kultura żydowska, społeczeństwo międzykulturowe, pokój, prawa człowieka itp.) oraz studyjne wycieczki po okolicy.

Daty projektów:

  • Żabikowo: 28 lipca - 12 sierpnia 2006
  • Majdanek : 19 sierpnia - 2 września 2006

Workcampy te są organizowane w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu edukacyjnego "Remember the past - make your future" (sponsorowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży oraz Program Human Rights Education Rady Europy).

Uczestnicy projektów letnich zostaną zaproszeni na polsko-niemieckie seminarium podsumowujące o prawach człowieka w listopadzie br.

Więcej informacji: Stowarzyszenie "Jeden Świat"
adres: ul. Krasińskiego 3a/1, Poznań
tel.: 061-8484338
faks: 061-8484337
e-mail: camps@jedenswiat.org.pl
www: http://www.jedenswiat.org.pl