Zgromadzenie Wszystkich Istot

2006-07-03

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot zaprasza na Zgromadzenie Wszystkich Istot - zajęcia skierowane do ludzi pragnących podjąć próbę przełamania egocentrycznego spojrzenia na otaczający nas świat, zwrócenia uwagi na sieć połączeń i zależności w przyrodzie.

Warsztat odwołuje się do zasad głębokiej ekologii, jest oparty o starą legendę i rytuały pochodzące z różnych kultur oraz współczesną psychologię.

Termin: 8 -10 września 2006.
Miejsce: na Koziej Górze koło Bystrej.
Warsztat przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Koszt udziału w warsztacie 30 zł, ilość miejsc ograniczona.
Zapisy i bliższe informacje w biurze Pracowni u Radka Ślusarczyka
e-mail: suchy@pracownia.org.pl