Finansowanie usług socjalnych

2006-09-19

Zapraszamy do uczestnictwa w dniach 28 - 29 września w szkoleniu na temat "Finansowanie usług socjalnych".

Tematyka szkolenia dedykowana jest przedstawicielom organizacji pozarządowych (świadczących usługi osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym prowadzące do integracji tych osób z rynkiem pracy), które planują pozyskiwanie na realizację takich działań środków finansowych przewidzianych przez Unię Europejską dla Polski na lata 2007-2013.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pt. "Incjatywa badawcza i szkoleniowa - Wiedza i Rozwój" realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem planowanego szkolenia jest "podniesienie i wzmocnienie, poprzez kwalifikowane szkolenie i doradztwo, merytorycznych kompetencji kadr organizacji socjalnych, świadczących usługi osobom z grup szczególnego ryzyka, dla podniesienia poziomu świadczonych tym osobom usług i poprawy sytuacji społecznej tych osób, a także umocnienie struktur organizacji".

Szkolenie prowadzone będzie w siedzibie "Klubu Integracji Społecznej Fundacji BIEDA w Poznaniu" przy ul. Grunwaldzkiej 55/11.

Chęć uczestnictwa można zgłaszać e-mailem lub telefonicznie do dnia 24 września .
Kontakt: wojtekbieda@wp.pl
tel/fax: 061 868 86 84

Źródło: Wojciech Gładysiak