Masz prawo wiedzieć!

2006-10-26

Osoby zainteresowane otrzymaniem najnowszej publikacji ICPPC (Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi) pt. "Masz prawo wiedzieć! Jeśli nie chcesz GMO działaj!" prosimy o przesłanie zaadresowanej koperty formatu A4, ze znaczkiem wartości 1,70 zł na adres: ICPPC, 34-146 Stryszów 156

"Chodzi o kluczowe dla nas sprawy: niezależność żywieniową, nasze zdrowie, stan środowiska naturalnego. Publikacja "Masz prawo wiedzieć ! Jeśli nie chcesz GMO działaj!" przedstawia szereg zagrożeń związanych z GMO, które są ukrywane lub trudno dostępne"- mówi Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (Ekologiczny Nobel 2002).

Publikacja jest dostępna również w wersji elektronicznej:
okladka
broszura