Rolnicze zasoby wodne

2006-10-30

Do 31 października 2006 r. można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Więcej informacji

Źródło:e-ulotka ekspres nr 06/17