Karpaty wielu kultur

2006-11-08

Stowarzyszenie "Olszówka" zaprasza na kolejną edycję przeglądu "Karpaty wielu kultur", który ma na celu pokazać wkład różnych grup etnicznych i religijnych oraz narodów do wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Celem przeglądu jest uświadomienie, że uczestniczymy w pewnym procesie, gdzie równocześnie każdy coś wnosi do kultury jak i z niej bierze.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona ludności zamieszkującej teraz i w przeszłości Karpaty i ich bezpośrednie sąsiedztwo na terenie obecnej Ukrainy.

Miejsce: Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, ul 3 Maja

Termin: 18 listopada 2006, godz. 11.00-19.00

Program:

  • Patrice M. Dąbrowski (Harvard University) - "Odkrywanie galicyjskich pograniczy: przypadek Huculszczyzny"
  • Janusz Szlifiński (Kraków) - "Vincenz - Kociubyński. Literackie spojrzenia na Huculszczyznę"
  • Andrzej Wielocha (Towarzystwo Karpackie, Warszawa) - "Krajobraz kulturowy Huculszczyzny a wieloetniczność Karpat Wschodnich"
  • Projekcja filmu "Śladami Vincenza", reż. Waldemar Czechowski
  • Stanisław Kryciński (Towarzystwo Karpackie, Warszawa) - "Bojkowszczyzna" oraz "Cerkwie Karpat Ukraińskich"
  • Tomasz Borucki (Rabka) - "Rozrogi - węzeł granic, węzeł państw, węzeł kultur"
  • Ewa Michna, Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński) - "Dylematy tożsamości zakarpackich Rusinów - historia i współczesność"
  • Projekcja filmu "Cienie zapomnianych przodków", reż. Siergiej Paradżanow, wg noweli M. Kociubyńskiego

Przegląd jest częścią projektu "Wielokulturowość w Karpatach - każdy naród dawał, każdy brał" Stowarzyszenia "Olszówka" realizowanego we współpracy z Towarzystwem Karpackim.