Turystyka na terenach wiejskich

2006-12-03

Heska Akademia Badań i Planowania na Terenach Wiejskich z siedzibą w Kassel w Niemczech jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej, które zajmuje się działalnością na rzecz wspierania i rozwoju terenów wiejskich. Jedną z form działalności stowarzyszenia jest przyznawanie corocznie od 1992 roku tzw. Nagrody Młodzieżowej za pracę na wybrany przez Akademię temat z zakresu problematyki związanej z terenami wiejskimi, ochroną środowiska, rolnictwem itp.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody o wartości do 5 tys. euro. Nagroda skierowana jest do uczniów szkół średnich oraz studentów, którzy nie ukończyli 23 roku życia.

W Konkursie weźmie udział po raz kolejny młodzież z trzech europejskich regionów: Wielkopolski, Hesji, i Emilii- Romagnii. Temat tegorocznej edycji Konkursu brzmi: "Turystyka na terenach wiejskich". Na konkurs można przygotowywać zarówno prace pisemne, jak i np. audycje radiowe, nagrania dźwiękowe lub filmy w języku polskim z niemieckim streszczeniem.

Prace należy przesyłać do dnia 15 marca 2007 roku na poniższy adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Oddział Współpracy Zagranicznej
Al. Niepodległości 18
61- 713 Poznań
z dopiskiem Nagroda Młodzieżowa

Więcej informacji: Joanna Jabłońska tel. (061) 85 - 36 - 084
e-mail: joanna.jablonska@umww.pl