Akcja w sprawie GMO

2006-12-08

19 grudnia posłowie Komsji Rolnictwa w Europejskim Parlamencie (EP) będą głosować dokument "Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie biotechnologii: perspektywy i wyzwania dla rolnictwa w Europie (2006/2059(INI))".

Dokument jest w całości poświęcony promocji (!) GMO w rolnictwie. Po poztywnym przegłosowaniu w Komisji i EP dokument będzie stanowił oficjalne stanowisko EP.

Po przeczytaniu dokumentu odnosi się wrażenie, że jest to ulotka reklamowa jednej z ponadnarodowych korporacji, które zajmują się promocją i produkcją GMO. Dokument nie uwzględnia, ani zagrożeń związanych z wprowadzaniem GMO, ani opnii mieszkańców UE, którzy w zdecydowanej większość są przeciw GMO.

ŻĄDAMY CAŁKOWITEGO ODRZUCENIA DOKUMENTU! Kosmetyczne poprawki niewiele zmienią. Podczas pierwszego czytania dokumentu tylko Poseł Janusz Wojciechowski z Polski zażądał jego odrzucenia.

Aby wywierać nacisk na europosłów oraz poznać z jakiego powodu nie reprezentują swoich wyborców organizujemy europejską akcję wysyłania do nich listów z istotnymi pytaniami.

Więcej informacji: biuro@icppc.pl