Projekt "Parki i ogrody"

2007-01-05

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego do udziału w projekcie "Parki i ogrody oczami młodzieży", którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zmotywowanie ich do aktywnego podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego.

Projekt zakłada opracowanie przez grupy uczniowskie przewodnika po parku we własnej miejscowości. Przewodnik składa się z opisu historii parku, jego walorów przyrodniczych, ścieżki wyznaczonej przez uczniów, fotografii. Szkoły otrzymają materiały (wytyczne, scenariusze zajęć), a nauczyciele wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu oraz otrzymają certyfikat Szkolnego Koordynatora Programu. Zapewniamy też konsultanta - botanika oraz wszelką inną pomoc przy opisywaniu parku.

Program był pilotażowo prowadzony w 2005 r. na terenie woj. łódzkiego, a w 2006 - na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego. Jego efektem jest seria książek - przewodników po parkach danego województwa oraz strona internetowa.

Zgłoszenia od szkół przyjmujemy do 16 lutego 2007 r. Książki zawierające efekty pracy uczniów zostaną wydane do września 2007.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:
Gosia Świderek e-mail: gosia@zrodla.org
tel. 0 503 733 770, www.parki.org