Wielokulturowa Europa

2007-01-19

Wielokulturowa Europa jest trzecią edycją programu edukacyjnego składającego się z wykładów, spotkań i warsztatów, realizowanego przez British Council z partnerami: Wydziałem Nauk Społecznych UAM w Poznaniu i Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania.

Jest on adresowany do działaczy organizacji pozarządowych, studentów, działaczy politycznych i nauczycieli. Program będzie prowadzony w języku polskim, jednak znajomość języka angielskiego jest wskazana, aby móc w pełni uczestniczyć w wykładach ekspertów brytyjskich.

Cele programu

  • dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności, jak również wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w wielokulturowej Europie i Polsce
  • wyposażenie uczestników w umiejętności pomocne w tworzeniu nowych projektów związanych z tematem wielokulturowości.

Termin składania aplikacji:
30 stycznia 2007.
Ogłoszenie wyników kwalifikacji uczestników:
7 lutego 2007.

Formularz zgłoszeniowy

Projekt składa się z pięciu sobotnio-niedzielnych sesji, odbywających się raz w miesiącu, od lutego do czerwca 2007 roku w Warszawie. Podczas każdego zjazdu uczestnicy wezmą udział w wykładach ekspertów z Wielkiej Brytanii i Polski, warsztatach i dodatkowych zajęciach, takich jak: spotkania z interesującymi ludźmi, projekcje filmów oraz dyskusje.

Zajęcia prowadzone będą przez brytyjskich i polskich ekspertów z dziedziny wielokulturowości i innych dziedzin z nią związanych, jak również przedstawicieli mniejszości i pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją międzykulturową.

Koszt uczestnictwa: 100 zł.

Więcej informacji:
Dr Hanna Mamzer
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
e-mail: mamzer@amu.edu.pl
Mariola Ambroziak
British Council
e-mail: mariola.ambroziak@britishcouncil.pl