Alarm - GMO!

2007-02-09

Prosimy o mobilizację! W przyszłym tygodniu Premier RP ma podpisać nowy projekt ustawy "prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych" Projekt ten dopuszcza prowadzenie upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Zamiast chronić rolnictwo, środowisko i zdrowie polskiego społeczeństwa sprzyja ponadnarodowym korporacjom.

Prosimy o wysłanie listu do premiera RP (cirinfo@kprm.gov.pl)
Ważne! List musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz pełnym adresem. Prosimy o szerokie nagłośnienie tej akcji i zmobilizowanie swoich znajomych.

Źródło: ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside