Dzika Polska

2007-03-10

Celem wystawy jest zachęcenie jak najliczniejszej rzeszy ludzi do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat przyrody i przyłączenie się do sieci Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych, którzy będą działać na rzecz ochrony dzikiej przyrody.

Wystawa jest zbiorem 39 plansz fotograficznych o wymiarach 100 x 70 cm, wykonanych podczas terenowych rekonesansów w najcenniejszych naturalnych obszarach Polski.

Miejsce: Słupsk, Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Sportowa 73.
Termin: 12-23 marca 2007 r.
Wernisaż: 12 marca, godz. 10.00.

Podczas wernisażu odbędzie się prelekcja o wartościach przyrodniczych i zagrożeniach Doliny Słupi i dolin rzecznych oraz konferencja prasowa, podczas której przedstawicielka Pracowni, Iwona Kukówka, zaprezentuje Stowarzyszenie.

Organizator: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
http://www.pracownia.org.pl