Radiowe Centrum Kultury Ludowej

2007-03-10

Decyzją Zarządu Polskiego Radia z dniem 1 kwietnia 2007 ma zostać zlikwidowane Radiowe Centrum Kultury Ludowej (RCKL).

Apelujemy zatem do władz Polskiego Radia, aby powstrzymały się od likwidacji instytucji, która uczciwie pełni tzw. misję publiczną zagwarantowaną radiosłuchaczom przez ustawę.

List protestacyjny