Forum Edukacyjne

2007-03-15

Centrum PISOP serdecznie zaprasza do udziału w Regionalnym Forum Edukacyjnym Programu Równać Szanse, które odbędzie się w Poznaniu 29 - 30 marca 2007 w Zespole Szkół Handlowych, przy ul. Śniadeckich 54/58.

W ramach Forum odbędzie się część panelowo-wykładowa (m.in. na temat Programu grantowego Równać Szanse, edukacji nieformalnej), prezentacja modelowych projektów zrealizowanych w ramach Programu Równać Szanse, warsztaty edukacyjne dla młodzieży, występy artystyczne.

Regionalne Forum Edukacyjne jest miejscem spotkania młodzieży, nauczycieli, rodziców, członków organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli innych instytucji zainteresowanych problematyką wyrównywania szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i z małych miast.

Zgłoszenia należy przesyłać do 26 marca:
fax 065/ 520 78 86
szkolenia@pisop.org.pl

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.

Więcej informacji