Poznaj swoje prawa

2007-04-24

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zaprasza do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu pt. „Poznaj swoje prawa: dostęp do informacji z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla kobiet”. Szkolenie jest realizowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Jednodniowe szkolenie odbędzie się 25 maja (piątek).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Federacja pokrywa koszty podróży dla osób zamiejscowych oraz zapewnia lunch i przerwy kawowe.

Program szkolenia:

  • 9.00 - 9.30 Rejestracja, przywitanie uczestników
  • 9.30 - 11.30 Prawa pacjentek w kontekście praw kobiet/człowieka; mini warsztaty z egzekwowania swoich praw w tym zakresie - Małgorzata Pomarańska, prawniczka
  • 11.30 - 12.00 Przerwa
  • 12.00 - 14.00 Przegląd metod antykoncepcji w kontekście profilaktyki zdrowia kobiety – dr Jacek Tulimowski, lekarz ginekolog
  • 14.00 - 15.00 obiad
  • 15.00 - 16.30 Wiem, czego chcę, umiem to wyrazić. Jak mówić o kwestiach tabuizowanych - Ewa Majewska - członkini stowarzyszenia "W stronę dziewcząt", doktorantka w IF UW, prowadzi zajęcia na Gender Studies UW.
  • 16.30 - 17.00 Zakończenie

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestniczkom zaangażowanym w pracę w kobiecych NGOsach przekazywać wiedzę z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz praw kobiet.

Zgłoszenia: biuro@federa.org.pl , fax 022 635 93 95
lub kontakt telefoniczny z Moniką Malicką, tel. 022 635 93 95
w godzinach 8.15 - 12.15