"Dobrodziej Przyrody"

2007-04-29

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na uroczyste wręczenie nagrody "Dobrodzieja Przyrody 2006" dla Prof. Zbigniewa Mirka, wybitnego polskiego naukowca, który swoją stanowczą i pełną wrażliwości postawą pokazuje, że przyroda jest godnym ochrony elementem życia na ziemi.

Nagrodę "Dobrodzieja Przyrody" Profesor otrzymuje za niezwykłą wrażliwość i niezłomną postawę, która nakierowana jest na jak najlepszą ochronę polskiej przyrody, a także za całokształt pracy dla ratowania tatrzańskiej przyrody.

Uroczystość odbędzie się 8 maja (wtorek) o godz. 13.00 w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, Kraków.

W trakcie uroczystości Prof. Zbigniew Mirek wygłosi okazjonalny referat pt. "Ochrona przyrody ochroną życia".  

Tytuł "Dobrodzieja Przyrody" Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przyznaje od 1991 r. Nagroda honoruje działalność osób, które potrafiły odważnie stanąć po stronie przyrody, często kosztem własnej pozycji zawodowej, popularności, kariery i korzyści materialnych.

Więcej o nagrodzie "Dobrodzieja Przyrody"