Ekologia franciszkańska

2007-05-02

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA zaprasza na warsztaty ekologiczne w Wolińskim Parku Narodowym.

Warsztaty adresowane są do młodych ludzi zainteresowanych ekologią oraz tworzeniem harmonijnej przestrzeni dla ludzi i wszystkich stworzeń.

W programie:

  • poznawanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego regionu
  • zajęcia tematyczne z zakresu ekologii franciszkańskiej, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska
  • Eucharystia i modlitwa
  • dyskusje , spotkania, zabawy...

Termin: 16 - 25 lipca 2007
Miejsce: Centrum ekologiczno – rekolekcyjne w Wisełce.
Koszt uczestnictwa: 390 zł
Zgłoszenia do 15 czerwca:
Krzysztof Wojciechowski,
Katedra Ochrony Środowiska KUL Jana Pawła II
20-708 Lublin, ul. Konstantynów 1/H
tel. (0-81) 445 45 6
e-mail: corax@wp.pl; REFA@franciszkanie.pl