Finansowanie sieci Natura 2000

2007-05-11

Natura 2000 to europejska sieć obszarów chronionych, powołana na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Jej głównym celem jest ochrona siedlisk oraz roślin i zwierząt o znaczeniu wspólnotowym.

Natura 2000 wpisuje się też w długoterminowe działania na rzecz ochrony europejskich zasobów bioróżnorodności.

Na zlecenie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska został przygotowany podręcznik dotyczący funduszy unijnych dla wdrażania sieci Natura 2000. Można go znaleźć w 23 językach (w tym w języku polskim) na stronie Dyrekcji.

Źródło: e-ulotka ekspres nr 07/05