Ochrona dolin rzecznych

2007-05-11

Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Polska Zielona Sieć zapraszają do nieodpłatnego udziału w warsztatach ,,Jak skutecznie chronić przyrodę dolin rzecznych?".

Termin: 29 - 30 maja 2007, Wisła.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia skutecznego monitoringu inwestycji hydrotechnicznych i działań na rzecz ochrony przyrody dolin rzecznych. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z problematyką obszarów Natura 2000, inwestycji hydrotechnicznych i ich wpływu na przyrodę, z praktycznymi sposobami pozyskiwania informacji o przedsięwzięciach hydrotechnicznych oraz z określonymi, środowiskowymi dyrektywami unijnymi.

Organizatorzy pokrywają 50% kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, a w uzasadnionych przypadkach 80% kosztów dojazdu. Wymaga to jednak wcześniejszego skonsultowania z organizatorami.

Zgłoszenia: do 20 maja.
Więcej informacji: jagoda.duda@gmail.com