"Ten Inny"

2007-05-16

Konkurs dziennikarski "Ten Inny" ma zachęcać różne osoby – młodzież, dzieci, ale też dorosłych – do bardziej wnikliwego, czujnego i zarazem życzliwego obserwowania świata społecznego, w szczególności spotkań między ludźmi różniącymi się rasowo, etnicznie, wyznaniowo, a także pochodzeniem społecznym: wieś - miasto, bądź wyglądem i sprawnością: niepełno - i pełnosprawni.

Wynikiem tych obserwacji (i jednocześnie formą uczestnictwa w konkursie) może być reportaż, wywiad, felieton, dziennik podróży, prezentacja internetowa, blog, fotografia, rysunek, plakat, grafika, krótka prezentacja audio albo video.

Inicjatorami projektu są: Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” i Grupa Wirydarz przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii działająca przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dołączyła do tej inicjatywy Fundacja Wychowawców i Młodzieży „Prom”.

Projekt wpisuje się w Kampanię Rady Europy „All Different – All Equal” („Każdy inny – wszyscy równi”). Inicjatorzy zapraszają do współpracy dalsze organizacje pozarządowe, których cele statutowe są zbieżne z celem konkursu.

Animatorką konkursu jest publicystka Halina Bortnowska.

W celu zapoznania się ze szczegółami konkursu oraz jego regulaminem, zapraszamy na stronę: teninnykonkurs.blox.pl
Wszelkich informacji udziela koordynatorka konkursu:
Magdalena Pietraś, tel. + 501 616 855, ten_inny_konkurs@gazeta.pl