Zgromadzenie Wszystkich Istot

2007-05-27

W dniach 22 - 24 czerwca 2007 r. na terenie Gór Świętokrzyskich w Mostkach koło Suchedniowa odbędzie się Zgromadzenie Wszystkich Istot - zajęcia warsztatowe skierowane do ludzi pragnących podjąć próbę przełamania egocentrycznego spojrzenia na otaczający nas świat, zwrócenia uwagi na sieć połączeń i zależności w przyrodzie.

Warsztat jest zaproszeniem do wzięcia udziału w nierozerwalnym kręgu "wszystkich istot", odwołuje się do zasad głębokiej ekologii, jest oparty o starą legendę i rytuały pochodzące z różnych kultur oraz współczesną psychologię.

Koszt udziału w warsztacie wynosi 30 zł, ilość miejsc ograniczona.

Zapisy:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Grzegorz Bożek, tel. 665-831257
e-mail: ortodoks@wp.pl