„Natura 2000 w Karpatach"

2007-05-27

Zapraszamy na konferencję „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach".

Czas i miejsce: 31 maja 2007, godz. 10.00 - 16.00, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków, ul. Mickiewicza 33.

Program konferencji:

 • 10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji (prof. Henryk Okarma, dyrektor IOP PAN)
 • 10.15 - 11.00 Cel i działania projektu „Natura 2000 w Karpatach" (Wojciech Mróz, IOP PAN)
 • 11.00 - 11.15 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i rola partnerów norweskich w projekcie „Natura 2000 w Karpatach" (John Linnell, Norwegian Institute of Nature Research)
 • 11.15 - 11.30 Przerwa
 • 11.30 - 13.30 Praktyczne przykłady rozwiązywania konfliktów związanych z ochroną przyrody w Europie (Norwegia, Wielka Brytania)
 • 11.30 - 12.10 Dialog i zaangażowanie społeczne dla zmniejszenia konfliktów związanych z gospodarowaniem obszarami chronionymii i zasobami naturalnymi (Jørn Thomassen, Norwegian Institute of Nature Research)
 • 12.10 - 12.50 Planowanie zarządzania bioróżnorodnością - kilka zasad (Eddie Idle, Wielka Brytania)
 • 12.50 - 13.15 Wspólne rozwiązywanie konfliktów na obszarze Natura 2000 - Poligon Salisbury (Stephen Davis, Wielka Brytania)
 • 13.15 - 13.30 Dyskusja
 • 13.30 - 14.00 Lunch
 • 14.00 - 15.45 Wdrażanie sieci Natura 2000 w Karpatach: przykłady, wystąpienia przedstawicieli władz lokalnych, dyskusja
 • 14.00 - 14.25. Natura 2000 w województwie małopolskim (Bożena Kotońska, Wojewódzki Konserwator Przyrody)
 • 14.25 - 14.45 Sieć Natura 2000 w gminie Cisna - problemy, koszty, procedury, konflikty społeczne (Renata Szczepańska, Związek Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Cisna)
 • 14.45 - 15.05 Natura 2000 w gminie Czarny Dunajec (Michał Jarończyk, Urząd Gminy Czarny Dunajec)
 • 15.05 - 15.20 Plan lokalnej współpracy na rzecz obszarów Natura 2000 „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie" i „Dolina Białki" (Joanna Perzanowska, IOP PAN)
 • 15.20 - 15.45 Dyskusja
 • 15.45 - 16.00 Informacja o najbliższych działaniach, podsumowanie i zakończenie konferencji (Agnieszka Olszańska, IOP PAN)

Zespół koordynujący:
Wojciech Mróz mroz@iop.krakow.pl
Agnieszka Olszańska olszanska@iop.krakow.pl
Aleksandra Pępkowska pepkowska@iop.krakow.pl