"Razem łatwiej"

2007-05-29

Konkurs kierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół i innych instytucji (z powiatów gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i m. Leszna, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego, gnieźnieńskiego, poznańskiego i miasta Poznania, średzkiego, śremskiego, wrzesińskiego), które chcą włączać się w działania partnerskie na rzecz społeczności lokalnych.

Zgłoszenia do 18 czerwca:
fax 061/ 851 91 34
monika.przybylak@pisop.org.pl

Zwyciężają te grupy partnerskie, którym uda się stworzyć najszerszą koalicję z danego terenu oraz przedstawić ciekawą koncepcję działań na rzecz rozwiązania problemów lokalnych.

Więcej informacji

Źródło: Serwis Informacyjny Centrum PISOP