Wolontariat - Europa Wschodnia

2007-06-05

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana ogłosiła nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w wolontariacie w krajach Europy Wschodniej - Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Rosja, Ukraina (Program Młodzież w Działaniu - Wolontariat Europejski).

Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie praca z miejscową młodzieżą i dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi, organizowanie im wolnego czasu, promowanie idei wspólnej Europy, organizowanie warsztatów na temat praw człowieka, pomoc w koordynowaniu projektów prowadzonych przez organizacje goszczące.

Kandydaci w wieku 18 - 30 lat powinni wykazywać się aktywnością, dyspozycyjnością w okresie trwania projektu (od 6 do 12 miesięcy), umiejętnością pracy w grupie, zaangażowaniem w sprawy socjalne i europejskie.

Zgłoszenia do 10 czerwca.
Wszelkich informacji udziela:
Zuzanna Jurkowska
z.jurkowska@schuman.org.pl

Źródło:e-ulotka ekspres nr 07/08