"ABC tworzenia projektu"

2007-06-05

Centrum PISOP - Regionalny Ośrodek EFS zaprasza na szkolenie pt. "ABC tworzenia projektu", które odbędzie się w biurze Centrum PISOP w Lesznie, 18 - 19 czerwca 2007 r.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, szkół, jednostek naukowych, biznesu, z powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego.

W programie szkolenia m.in.:

  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
  • określenie grupy docelowej
  • określenie celu projektu
  • planowanie działań
  • harmonogram
  • określenie rezultatów
  • budżet
  • zespół projektu

Zgłoszenia do 14 czerwca:
fax 061/ 851 919 34 lub
szkolenia@pisop.org.pl

Źródło: Serwis Informacyjny Centrum PISOP