Rządowe Tak dla mutantów

2007-06-15

11 czerwca 2007 Rada Ministrów ds. Rolnictwa UE przegłosowała w Brukseli propozycję Komisji Europejskiej (KE) w sprawie przepisów prawnych dotyczących zanieczyszczenia żywności ekologicznej przez GMO.

Ministrowie zatwierdzili proponowany przez KE dopuszczalny próg zanieczyszczenia w wysokości 0,9%. Organizacje, które chcą zakazu stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO), przy produkcji żywności, domagały się progu kontaminacji 0,1 % (czyli na granicy technicznych możliwości wykrywania takiego zanieczyszczenia).

Przedstawiciel rządu polskiego głosował za dopuszczeniem zanieczyszczenia do poziomu 0,9%. Gdyby głosował przeciw, wspierając inne kraje UE, które chcą być wolne od GMO, nie przegłosowano by poziomu zanieczyszczenia żywności ekologicznej powyżej granicy wykrywalności!!!

Głosując za dopuszczeniem zanieczyszczenia przez GMO żywności ekologicznej Rząd RP złamał swoje zobowiązania złożone obywatelom o utrzymaniu Polski wolnej od GMO (ponad 70 % obywateli jest przeciw GMO; wszystkie sejmiki wojewódzkie ogłosiły się, wbrew woli KE, strefami wolnym od GMO).

W dodatku 13 lutego 2007 Rada Ministrów RP podpisała nową propozycję ustawy o GMO, która dopuszcza komercyjne uprawy GMO w Polsce!!! Te dwa fakty pokazują wyraźnie, że rząd RP poddał się naciskom i zmienił swoją politykę w sprawach związanych z GMO. Zamiast dobrej jakości żywności wpycha swoim obywatelom mutanty nie bacząc na zdrowotne, ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje.

Domagamy się od rządu RP aby:

  • wycofał się z ostatnich decyzji, które skazują nas i przyszłe pokolenia na niebezpieczne konsekwencje
  • wprowadził przepisy, które zapewnią Polsce status kraju wolnego od GMO

Podpisz list otwarty do posłów i senatorów

Źródło: http://icppc.pl