Edukacja małych dzieci

2007-07-17

Fundacja Komeńskiego zaprasza do udziału w programie szkoleniowo-dotacyjnym dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rozwoju i edukacji małych dzieci. Jego celem jest przygotowanie organizacji do promowania działań na rzecz wspierania rozwoju oraz upowszechniania dobrych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 - 10 lat.

Program będzie realizowany w terminie listopad 2007 r. - marzec 2008 r. Na program składają się:

I. Trzy dwudniowe szkolenia dla przedstawicieli organizacji (20 godzin każde)

  • Nowoczesne formy pracy z małymi dziećmi.
  • Promowanie potrzeb edukacyjnych małych dzieci.
  • Planowanie i prowadzenie działań w środowiskach lokalnych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, Fundacja zapewnia też zwrot kosztów podróży.

II. Dotacje dla organizacji

Organizacje biorące udział w programie będą mogły wziąć udział w konkursie dotacyjnym na promowanie oraz upowszechnianie różnorodnych działań edukacyjnych dla dzieci i rodziców.

Więcej informacji 

Zainteresowane organizacje prosimy o wypełnienie formularza najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2007 r.