Dolina Rospudy w Dublinie

2007-07-29

31 lipca 2007 r. Polacy przebywający w Irlandii zaprotestują w Dublinie przeciwko niszczeniu Doliny Rospudy poprzez budowę drogi Via Baltica. Obrońcy przyrody spotkają się o godzinie 19.00 przy budynku Bank of Ireland na ulicy College Green. Przechodniom rozdawać będą ulotki nawołujące do przyłączenia się do protestu poprzez wysyłanie e-maili do polskich władz z żądaniem ochrony Rospudy.

Ze względu na niezwykłą wartość przyrodniczą Doliny Rospudy, przebieg obwodnicy Augustowa i trasy Via Baltica przez ten obszar został zakwestionowany przez Komisję Europejską, Komitet Petycji Parlamentu Europejskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zaprotestowali też ekolodzy oraz zdecydowana większość polskiego społeczeństwa. Sprawę ma rozstrzygnąć Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polsce grożą ogromne kary pieniężne za nieprzestrzeganie unijnego prawa ochrony przyrody.

Pomimo tak wielu głosów sprzeciwu i wskazania alternatywnego przebiegu drogi, polski rząd oraz inwestor nadal uparcie forsują projekt, który doprowadzi do zagłady Doliny Rospudy. Rozpoczęcie prac ma nastąpić 1 sierpnia. Podczas przygotowań do budowy wykarczowanych zostanie 26 tysięcy drzew.

Jednocześnie organizacje ekologiczne zapowiadają blokowanie prac budowlanych i zdecydowaną obronę Rospudy. Do wyrażenia protestu przeciwko budowie wzywają wszystkich, którym na sercu leży przyszłość tego bezcennego fragmentu przyrody. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest alternatywny przebieg obwodnicy Augustowa, który ominie cenny przyrodniczo obszar doliny. Takie rozwiązanie jest możliwe, tańsze i zgodne z prawem.

Organizator akcji w Dublinie:
Fundacja DZIKA POLSKA
dzikapolska@gmail.com
tel. +353 862368551 (Rafał)