"Młodzież w działaniu"

2007-09-09

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" zaprasza zainteresowanych z całej Polski na spotkanie informacyjne dotyczące Programu.

Spotkanie odbędzie się 28 września w Warszawie, w godz. 11.00 - 15.00. Podczas spotkania uczestnicy poznają ogólne zasady Programu i specyfikę poszczególnych Akcji. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się nie więcej niż trzech osób z jednej organizacji lub instytucji. Zapraszamy również młodzież z grup nieformalnych. Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
Organizatorzy nie zapewniają noclegów, wyżywienia ani zwrotu kosztów podróży.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie formularza zgłoszenia do 13 września: mlodziez@mlodziez.org.pl
w tytule podając: "SZKOLENIE, 28.09, CODN"

Formularz zgłoszenia