Ekonomia Społeczna

2007-09-14

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS), Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR) oraz Europejską Siecią Miast i Regionów dla Ekonomii Społecznej (REVES) zapraszają do udziału w II Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (II OSES), które odbędą się w dniach 18 - 20 października 2007 roku w Warszawie.

Spotkania Ekonomii Społecznej są największym w Polsce wydarzeniem skierowanym zarówno do środowiska ekonomii społecznej, jak i administracji publicznej i samorządowej, praktyków oraz teoretyków.

Spotkania są miejscem debaty na temat aktualnej kondycji i szans rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Ich celem jest integracja środowiska, wymiana doświadczeń, tworzenie rekomendacji dla podmiotów ekonomii społecznej i decydentów.

Tematem przewodnim tegorocznych Spotkań będzie wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej do rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia rewitalizacji oraz partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego.

Więcej informacji