Uniwersytet w Teremiskach

2007-09-18

Program Edukacyjny jest projektem Fundacji „Pomoc Społeczna SOS” i Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia dla młodych ludzi ze wsi i z małych miasteczek, którzy chcą się uczyć, ale trudna sytuacja finansowa uniemożliwia im realizację tego celu.

Jest to propozycja dla młodzieży w wieku 19 – 22 lat bez względu na rodzaj ukończonej szkoły (nie jest wymagane posiadanie matury). Projekt realizowany jest na Uniwersytecie Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach (na I roku) oraz w Warszawie (na II roku).

Pierwszy rok nauki odbywa się w wyremontowanej i dobrze wyposażonej szkole we wsi Teremiski, położonej w Puszczy Białowieskiej. Tutaj studenci mieszkają wraz z osobami prowadzącymi Uniwersytet oraz wykładowcami przyjeżdżającymi z Warszawy. Skupiony jest na poszerzaniu horyzontów wiedzy, nauce, pracy i współpracy w grupie oraz budowaniu postawy otwartości na nową wiedzę, doświadczenia i ludzi.

Intensywny kurs języka angielskiego prowadzony jest przez dwóch nauczycieli: Polaka i Amerykankę.

Uniwersytet posiada własną bibliotekę, w której znajduje się ponad 2 tys. książek oraz komputery podłączone do Internetu. Głównymi tematami zajęć są: różnorodność kulturowa współczesnego świata, historia, literatura, etyka, historia myśli politycznej, poznawanie dorobku kultury, problemy współczesnej Polski i świata, praktyczna realizacja działań społecznych (imprezy dla dzieci, festiwal filmowy, spotkania teatralne) i przyrodniczych (udział w akcji ochrony płazów), warsztaty twórcze (teatralne i muzyczne).

Niezwykle ważnym elementem programu jest nauka pracy. Aby kształcić umiejętność pracy i współpracy w grupie, studenci Uniwersytetu biorą udział w prowadzeniu domu, w którym się on mieści – gotują i przygotowują listy zakupów, sprzątają i opiekują się budynkiem oraz ogrodem.

Program drugiego roku prowadzony jest w Warszawie. Rozwija tematykę zajęć z pierwszego roku, dając okazję do utrwalenia wcześniejszej wiedzy. 

Dwuletni program kończy pisemna praca dyplomowa z zakresu nauk społecznych. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.

Ponieważ program ten adresujemy do młodzieży z terenów wiejskich, którym rodzice nie mogą pomóc w zdobyciu wykształcenia, nauka na naszym Uniwersytecie jest całkowicie bezpłatna. Wszystkie koszty, zarówno pobytu w Teremiskach i Warszawie, jak i edukacji, pokrywa Fundacja ze zgromadzonych przez siebie środków, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli jesteś osobą, która chce się uczyć, a nie ma na to środków, napisz do nas list. Napisz kim jesteś, gdzie mieszkasz, jaką szkołę ukończyłeś/ukończyłaś, czy masz maturę, czym się interesujesz, czego przede wszystkim chcesz się uczyć, jak wygląda okolica twojego domu, jakie są zalety i wady twojej miejscowości, co chciałbyś lub chciałabyś zmienić w swojej miejscowości oraz wypełnij formularz

Nasz adres: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
ul. Mickiewicza 27 m. 64
01-562 Warszawa
email: monika.romanowska@teremiski.edu.pl
tel. 0-600-908-433