Cena bezcennego

2007-09-21

Zapraszamy na otwartą debatę, która odbędzie się 23 września 2007 w niedzielę, o godz. 18:00 w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 24/26 a.

  • Czy zasoby przyrodnicze mają wartość materialną?
  • Czy wartość pięknego krajobrazu, rzadkiego okazu rośliny lub zwierzęcia można wycenić w kategoriach ekonomicznych?
  • Czy forsując inwestycje, które przynoszą doraźnie zysk gospodarczy i profity ekonomiczne, a dzieją się kosztem niszczenia zasobów przyrodniczych, czynimy słusznie czy też popełniamy błąd?
  • Czy obszary prawnie chronione to skanseny?
  • Czy sieć Natura 2000 to rzeczywiście przeszkoda dla rozwoju lokalnego? Dlaczego stosunek do tej formy ochrony jest najczęściej niechętny wśród lokalnych społeczności?
  • Czy rzeczywiście wokół inwestycji drogowych, przemysłowych i urbanistycznych zawsze musi dochodzić do konfliktu? Jak tego uniknąć?
  • Czy ekolodzy to naprawdę "oszołomy", czy może warto ich posłuchać?

O tym i podobnych, równie ważnych sprawach dotyczących ochrony przyrody mówić będą osoby - w różny sposób, instytucjonalnie i emocjonalnie - zaangażowane w działania na rzecz ochrony przyrody.

Dyskusję poprowadzi Joanna Pijanowska - Uniwersytet Warszawski, przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Jej partnerami w debacie będą:

  • Wiesław Dembek - Państwowa Rada Ochrony Przyrody; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
  • Jakub Dziubecki - Ministerstwo Środowiska
  • Anna Ronikier-Dolańska - Mazowiecki Konserwator Przyrody
  • Tomasz Żylicz - Uniwersytet Warszawski
Źródło: Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot