Odnowa wsi

2007-09-21

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w Sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.

Do składania wniosków zaproszone są gminy i instytucje kulturalne, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego.

Kryterium regionalne: dodatkowy jeden punkt przyznaje się projektom realizowanym w miejscowościach do jednego tysiąca mieszkańców.

Nabór trwa do 4 października 2007 r. Dokumenty programowe, formularze wniosków i instrukcje są dostępne na stronie Urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: e-ulotka ekspres nr 07/18